Bizikasi Proiektua

Proiektuak

Bizikasi

Bizikasi Proiektua

Bizikasi proiektua bizikidetza positiboan oinarritzen den heinean, eskola-bizitza egituratzeko ardatza da. Bizikidetza positibotzat hartzen ditugu errespetuan, hezkuntzan, lankidetzan, integrazioan, parte-hartzean eta erantzukizunean oinarritutako harreman osasungarriak. Horrela, eskola-bizitzak zentzu akademiko hutsetik haragoko zentzua hartzen du, eta, ondorioz, ikastetxea hezkuntza-komunitatearen bizitzako beste eremu batzuekin konektatzen da, hala nola sozialarekin, herritarrarekin, pertsonalarekin eta abarrekin. Proiektuaren helburuetako bat eskola-jazarpena probenitzea da, eskola-jazarpena bizikidetza positiboarekin zerikusirik ez duten botere-harreman desorekatu eta kaltegarrietan oinarritzen baita.

Proiektuaren beste helburu batzuk honako hauek dira:

Azken batean, Bizikasi proiektuak ikastetxea bizikidetza positiborako gune bihurtzen du, hau da, ikasleak bere erantzukizun sozial eta giza legezkoaz jabetzen hasteko erreferentzia-lekua da ikastetxea.


ARDURADUNA:

Marta Lopez de Mendoza

Loading