ESO

Oferta Educativa

ESO

ESO

Reparto de asignaturas:

ASIGNATURAS

HORAS

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Geografia eta Historia

3

3

3

3

Gaztelania eta Literatura

4

3

3

4

Euskara eta Literatura

4

3

3

4

Atzerriko lehen hizkuntza

3

4

3

3

Matematika (Akademikoak edo aplikatuak)

3

4

4

3

Gorputz Hezkuntza

2

2

2

2

Erlijioa / Balio Etikoak

1

1

1

1

Biologia eta Geologia

3

-

3

Tronkalak:
2x3 ordu.

Fisika eta kimika

-

3

3

Ekonomia

-

-

-

Latina

-

-

-

Teknologia

2

2

1

Lan jarduerari aplikatutako zientziak

-

-

-

Ekintzailetza eta enpresa-jardueren hastapena

-

-

-

Musika

2

1

1

Berariazkoak:
1x3 ordu.

Plastikako, ikusizko eta ikus-entzunezko Hez.

2

1

-

Frantsesa

-

-

-

IKT

-

-

-

Tronkaletatik hautatu ez den irakasgaia

Aukerakoak: Frantsesa / IKT

-

2

2

-

Tutoretza

1

1

1

1

Ikastetxeak aukeratzekoa

30

30

30

30

Asignaturas de libre elección

Se ofertan en 4º curso.

El alumno/alumna debe elegir de entre tres asignaturas de tres horas. Para facilitar la elección y la configuración de los grupos los alumnos y alumnas deben elegir materias de diferentes bloques.

La orientadora del centro explica al alumnado las diferentes alternativas que tienen al terminar la secundaria y qué asignaturas son las más adecuadas cursar según los estudios que quieran realizar.

Optativas

  • En 2º curso se ofertan las siguientes asignaturas optativas: Francés, IKT y taller de Músika.
  • En 3º curso se ofertan las siguientes asignaturas optativas: Francés e IKT.
Loading