DBH

Hezkuntza Eskaintza

ESO

DBH

Irakasgaien banaketa:

IRAKASGAIAK

Ordutegia kurtsoaren arabera

1º a

2º a

3º a

4º a

Geografia eta Historia

3

3

3

3

Gaztelania eta Literatura

4

3

3

4

Euskara eta Literatura

4

3

3

4

Atzerriko lehen hizkuntza

3

4

3

3

Matematika (Akademikoak edo aplikatuak)

3

4

4

3

Gorputz Hezkuntza

2

2

2

2

Erlijioa / Balio Etikoak

1

1

1

1

Biologia eta Geologia

3

-

3

Tronkalak:
2x3 ordu.

Fisika eta kimika

-

3

3

Ekonomia

-

-

-

Latina

-

-

-

Teknologia

2

2

1

Lan jarduerari aplikatutako zientziak

-

-

-

Ekintzailetza eta enpresa-jardueren hastapena

-

-

-

Musika

2

1

1

Berariazkoak:
1x3 ordu.

Plastikako, ikusizko eta ikus-entzunezko Hez.

2

1

-

Frantsesa

-

-

-

IKT

-

-

-

Tronkaletatik hautatu ez den irakasgaia

Aukerakoak: Frantsesa / IKT

-

2

2

-

Tutoretza

1

1

1

1

Ikastetxeak aukeratzekoa

30

30

30

30

Aukera askeko irakasgaiak

4º mailan eskaintzen dira.

Ikasleak hiru orduko hiru irakasgairen artean aukeratu behar du. Taldeak aukeratzea eta eratzea errazteko, ikasleek hainbat multzotako ikasgaiak aukeratu behar dituzte.

Ikastetxeko orientatzaileak DBH egin ondorengo ibilbideak azaltzen die ikasleei eta zein irakasgaiak diren egokienak, egin nahi dituzten ikasketak, egin ahal izateko.

Aukerakoak

  • 2. mailan eskaintzen diren irakasgaiak dira: Frantsesa, IKT eta Musika tailerra.
  • 3. mailan eskaintzen diren irakasgaiak dira: Frantsesa, IKT
Loading