Oferta Educativa:
ESO

Reparto de asignaturas:

ASIGNATURAS:

horas

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Geografia eta Historia

3

3

3

3

Gaztelania eta Literatura

4

3

3

4

Euskara eta Literatura

4

3

3

4

Atzerriko lehen hizkuntza

3

4

3

3

Matematika (Akademikoak edo aplikatuak)

3

4

4

3

Gorputz Hezkuntza

2

2

2

2

Erlijioa / Balio Etikoak

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Biologia eta Geologia

3

-

3

Tronkalak:
2x3 ordu.

Fisika eta kimika

-

3

3

Ekonomia

-

-

-

Latina

-

-

-

Teknologia

2

2

1

Lan jarduerari aplikatutako zientziak

-

-

-

Ekintzailetza eta enpresa-jardueren hastapena

-

-

-

 

 

 

 

 

Musika

2

1

1

Berariazkoak:
1x3 ordu.

Plastikako, ikusizko eta ikus-entzunezko Hez.

2

1

-

Frantsesa

-

-

-

IKT

-

-

-

Tronkaletatik hautatu ez den irakasgaia

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukerakoak: Frantsesa / IKT

-

2

2

-

Tutoretza

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Ikastetxeak aukeratzekoa

30

30

30

30

Asignaturas de libre elección.


Se ofertan en 4º curso.
El alumno / alumna debe elegir de entre tres asignaturas de tres horas. Para facilitar la elección y la configuración de los grupos los alumnos y alumnas deben elegir una materia de cada bloque.

   · Bloque 1: Matemática académica / Matemática aplicada
   · Bloque 2: Física-Quimica / Latín
   · Bloque 3: Biología-Geología / Economía
   · Optativas: Tecnología / Francés / Música, Plástica

La orientadora del centro explica al alumnado las diferentes alternativas que tienen al terminar la secundaria y qué asignaturas son las más adecuadas cursar según los estudios que quieran realizar.

Optativas.

En 2º y 3º curso se ofertan las siguientes asignaturas optativas: Francés, IKT.

Valores éticos.

Al alumno que no quiera cursar valores éticos puede cursar religión católica.

IES
Abadiño


Trañaetxoste Kalea, 10
48220 - ABADIÑO
Teléfono: 944 287 969

015071aa@hezkuntza.net
© 2014. Abadiño BHI.AVISO LEGAL